Dokumentprojektet

Under året har en stor mängd dokument donerats till stiftelsen. Samlingen finns numera arkiverade på Skånes Arkivförbund i Lund. Dels finns stiftelsen eget dokumentarkiv arkiverat där men också arkiven från ett antal personer som skrivit och forkskat om skånsk historia och kultur. Här exempel ppå dokument som skannats av för publicering.