Bildspel

Peter Broberg, arkitekt, tekn dr och medlem av Skånska Akademien hade en mångårig verksamhet för den skåneländska kulturen bakom sig. Med böcker, artiklar och föredrag har han bidragit starkt till skapandet av en modem identitetskänsla i SkåneIand. Malmöhus läns landstings kulturpris mottog han 1983 för denna insats.
 
Med boken om Scanungaland vänder sig Peter Broberg till dem som älskar utveckling, företagsamhet och mångfald i allmänhet samt till befolkningen i Skåne, Halland, Blekinge och på Bornholm i synnerhet.
 
SCANUNGAR var de som hörde under den gamla skånska lagen, dvs de som bodde och som bor sunnanskogs i Norden - skåningar, hallänningar, blekingar och bornholmare. Boken om Scanungaland handlar om de mänskliga drivkrafterna bakom utvecklingen, om hur Skånelandet formats och hur det öppna kust- och slättlandskapet formar befolkningen där. Man möter människotyper, miljödrag och myter i en fantasifull och utmanande blandning.
 
Dessa bilder förekommer i boken men användes av Peter Broberg som illustrationer till de föredrag han höll om boken åren efter publiceringen.

 
Detta material har sammanställts och redigerats för Internet av Göran Hansson, SSF. © Stiftelsen Skånsk Framtid