"Världens mest lyckade omnationalisering"

Ett påstående om Skåneland

av Peter Broberg, Stiftelsen Skånsk Framtid 1996


I denna essay förs ett resonemang kring uttrycket "lyckad omnationalisering". Begrepp som stat och nation beskrivs och de kriterier som ligger till grund för det nationella tas upp i relation till Skåneland och Sverige. Skåningen definieras i denna skrift som varande svensk medborgare, av skånsk eller skanisk nationalitet och med omfattande danske rötter.

Innehållsförteckning

 • Förord
 • Svensk "som om"-historia
 • Nationalitet och medborgarskap
 • Det skånska språket
 • Den skånska historien
 • Faran med historisk propaganda
 • Kulturella rötter kan inte skäras av
 • Det skånska kulturlandskapet
 • Den danska förträngningen
 • Omnationalisering - en myt
 • Skånelänningen och Nationaliteten
 • Om självcensuren
 • Kulturperspektivet

Gå vidare via flikarna ovan eller till Del 1

© SSF 2016
Tillrättalagt för Internet: G. Hansson