333-årsboken

av Stiftelsen Skånsk Framtid

Utgiven 1991
Bearbetad för Internet av G. Hansson
© Stiftelsen Skånsk Framtid

333-årsboken om Skånelandsregionen

historielös - försvarslös - framtidslös


Text bokens baksida:

Skånelands kultur och identitet

I år, 1991, är det 333 är sedan Skäne, Halland och Blekinge rycktes loss från Danmark och blev en provins i Sverige. Denna provins stär idag inför en rad utmaningar.

Stifteisen Skånsk Framtid presenterar med 333-Årsboken en rad författare, skriftställare och andra som under årens lopp pä ett förtjänstfullt sätt fört fram regionens sak. Kan det vara möjligt att I längden undanhålla ett helt folk den egna historien, de egna rötterna och möjligheterna till att själva ta tag i den nya regionala framtidsutmaningen? Identitetslös provins eller kulturregion i Europa - det är ett val som dagens skånska befolkning skall göra!


Innehåll

Del 1

 • FÖRORD
 • Introduktion
 • Skåningar under första halvlek - LARS LARSSON
 • Skånelands historia - CARL LILJENBERG
 • Hur Skåne blev svenskt - STIG LARSÉN och INGVAR RYDZÉN
 • Blodbadet i Klågerup - UNO RÖNDAHL

Del 2

 • Det skånska problemet - BERNDT DAVID ASSARSSON
 • Den bortglömda skånska litteraturen - HELMER LÅNG
 • Hur historien förfalskas - VILHELM MOBERG
 • Två artiklar - K ARNE BLOM
 • Skånelands historia i Skånelands skolor - BERNDT DAVID ASSARSSON
 • Om nyetnisk väckelse i Västeuropa under efterkrigstiden - WERNER PERSSON

Del 3

 • Fyra artiklar: sett med skånska ögon - PETER BROBERG
 • Skåne är glömt - ARNE KÄLLSBO
 • Skåneland och svenska staten - CARL LILJENBERG
 • Mitt skånska problem .- GÖRAN HANSSON
 • Skånsk folkelighed i Nordisk perspektiv - JOHS. CHRISTENSEN
 • Svenskerne og vi - VICTOR ANDREASEN

Del 4

 • Den glömda utvandringen - RICKARD WILLERSLEV
 • Fler historieforskare - SSF
 • Fredstraktater och avtal om Skåneland - SSF
 • Rapport från UNESCOS kultutpolitiska världskonferens
 • Slutord - SSF


Tillbaks till huvudsidan
© Stiftelsen Skånsk Framtid