Scania
A Region in Europe


 

Maps

A modern road map here (zoomable).
En modern karta här (zoombar).

Danmark
Denmark
Tidigt 1600-tal
Early 17th Century

Sjökort från 1500-talet
Seachart from the 16th Century
Från Ystad via Hanöbukten till Kalmar.
From Ystad via the Bay of Hanö to Kalmar

Kungadömet Danmark
The Kingdom of Denmark

 Karta av John Speede 1626. Kungliga Biblioteket, Köbenhavn
Map by John Speede 1626. The Royal Library of Copenhagen

"Sudergothia and Scania Propria"
"Sudergothia and Scania Propria"
Ur en bok avsedd för 1600-talets studerande ungdom av friherre Rålamb. "Adelig öfning", Stockholm 1690.
From a book for young students of the 1700th century. By Baron Rålamb, Stockholm 1690.

© SSF

 
 


Back
Main